Tel./Fax.: 045/532 5221
Mobil: 0903 590 821, 0918 804 568
E-mail: odbyt@swt.sk
Prihlásenie partnera Registrovať / Zabudnuté heslo


Nachádzate sa:  swt.sk arrow Katalóg arrow Plasty arrow Dosky arrow High-tech materiály arrow CELAZOLE® PBI

CELAZOLE® PBI

Fotogaléria k tovaru: CELAZOLE® PBI
obr1

Popis tovaru: CELAZOLE® PBI

PBI Polybenzenimid (PBI) čierny

CELAZOLE®
ponúka najvyššiu tepelnú odolnosť (prevádzková teplota 310°C trvalo, 500°C krátkodobo) a najlepšie mechanické vlastnosti zo všetkých polymérov. Ďalšími špičkovými parametrami je vysoká pevnosť, tuhosť a odolnosť proti tečeniu, extrémne nízky koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti, vynikajúce trecie vlastnosti a odolnosť proti oteru, vysoký odpor proti prenikavej radiácii (gamma a rontgenové žiarenie), nízka horľavosť, dobré elektroizolačné a dielektrické vlastnosti a vysoká čistota z hľadiska iontového znečistenia.
Tieto vlastnosti predurčujú CELAZOLE k použitiu v high-tech aplikáciách, hlavne v polovodičovom, leteckom a kozmickom priemysle. Uplatňuje sa veľmi významne i vo všetkých ostatných oboroch, kde súčasti vyrobené z iných materiálov musia byť často menené z dôvodu krátkej životnosti.

vlastnosti
skúšobné
 metódy
ISO / *IEC
jednotky
CELAZOLE PBI TORLON
4203 PAI 4301 PAI 5530 PAI
farba
  -
čierna
okrovo
žltá
čierna
šedozelená
hustota
1183 g/cm3
1,30
1,41
1,45
1,61

absorbcia vody - 24/96 hod vo vode 23°C (1)

62
%
38/-
29/-
26/- 25/-

absorbcia vody - 24/96 hod vo vode 23°C 

62
mg
0,50/-
0,35/-
0,30/-
026/-
hygroskopičnosť t=23°C - 50% rel. vlhkosť
-
%
-
2,5
1,9
1,7

nasiakavosť vo vode 23°C

-
%
14
4,4
3,8
3,0

tepelné vlastnosti

           

teplota tavenia

- °C - - - -

oblasť skelného prechodu (2)

- °C 425 280 280 280

tepelná vodivosť pri 23°C

- W/(K.m) 0,4 0,26 0,54 0,36

koef. lineár. tepelnej rozťažnosti
priemer pri 23-100°C

- m/(m.K).10-6 25 30 25 25

koef. lineár. tepelnej rozťažnosti
- priemer pri 23-150°C

- m/(m.K) .10-6 25 30 25 25

koef. lineár. tepelnej rozťažnosti
- priemer nad 150°C

- m/(m.K) .10-6 25 30 25 25

teplota deformáce pri ohybe
- metóda A: 1,8 MPa

75 °C 425 280 280 280

max. prevádzková teplota vzduchu
- krátkodobo (3)

- °C 500 270 270 270

nepretržite 20 000 hod (4)

- °C 310 250 250 250

horľavosť podľa ASTM
(kyslíkový index) (5)

4589 % 58 45 44 50

horľavosť podľa UL 94
(hrúbka 1,5/3 mm)

- - V-0/V-0 V-0/V-0 V-0/V-0 V-0/V-0

mechanické vlastnosti pri 23°C

           

medza pevnosti v ťahu (6) (7)

527 MPa -/140 120/- -/80 -/95

prieťažnosť (8)

527 % 3 10 5 3

modul pružnosti v ťahu (9)

527 MPa 5800 4500 5800 6200

napätie pri 1% stlačení (8)

604 MPa 42 27 31 -

napätie pri 2% stlačení (8)

604  MPa 82 53 58 -

rázová húževnatosť (Charpy) (10)

179/1eU kJ/m2 - bez lomu - -

vrubová húževnatosť (Charpy)

179/1eA kJ/m2 3,5 10 4 3,5

tvrdosť Brinell (11)

2039-1 MPa 375 200 200 -

tvrdosť Rockwell (11)

2039-2 MPa E 105 E 80 (M120) M 105 E 85 (M125)

elektrické vlastnosti pri 23°C

           

dielektrická pevnosť (12)

*243
kV/mm
22 24 - 28

merný vnútorný odpor

*93
Ohm.cm
>1014 >1014 >1013 >1014

povrchový odpor

*93
Ohm
>1013 >1013 >1013 >1013

relatívna permitivita - pri 100 Hz

*250
-
3,3 4,2 6,0 4,4

relatívna permitivita - pri 1 MHz

*250
-
3,3 3,9 5,4 4,2

disipačný činiteľ tan d - pri 100 Hz

*250
-
0,001 0,026 0,037 0,022

disipačný činiteľ tan d - pri 1 MHz

*250
-
- 0,031 0,042 0,050
(1)

Testy boli prevedené na skúšobných vzorkách o priemere 50 x 3 mm podľa metód 1/1 L normy DIN 53495.

(2)

Platnosť skúšky len pre amorfné materiály.

(3)

Len pre krátkodobú expozíciu (niekoľko hodín) v situáciach, kedy je materiál zaťažený len málo alebo vôbec.

(4)

Tepelná rozťažnosť minimálne 20.000 hodín.Po uplynutí tejto doby, dochádza k zníženiu ťahovej pevnosti asi na 50% pôvodnej hodnoty. Uvedené teploty vychádzajú z tepelnooxidačnej degradácie, ktorá spôsobuje zmenu vlastností. Rovnako ako u všetkých ostatných termoplastov, závisí maximálna prípustná prevádzková teplota v mnohých prípadoch hlavne na dobe trvania a rozsahu hodnôt mechanických tlakov, ktorým je materiál vystavený.

(5)

Tieto hodnoty sú väčšinou odvodené z údajov, uvádzaných dodávateľmi surovín. Nemajú vyjadrovať riziká, ktoré hrozia  v skutočných podmienkach požiarneho ohrozenia.

(6) 

Skúšobné vzorky:  Typ 1 B .

(7) 

Skúšobná rýchlosť : 5 mm/min.

(8) 

Skúšobná rýchlosť : 1 mm/min.

(9) 

Skúšobné vzorky : valce - 12 x 30 mm.

(10) 

Použité kyvadlo :  4J.

(11) 

Skúšobné vzorky o hrúbke 10 mm.

(12) 

Skúšobné vzorky o hrúbke 1 mm prírodné. Je dôležité si uvedomiť, že dielektrická pevnosť čierneho ERTA PEEK môže dosahovať len 50% hodnoty, nameranej pri prírodných materiáloch.